Ruskeatervan työohje

Yleistä
Ruskeaterva on pigmentoitu mäntyterva, joka perustuu aitoon tervaan, tärpättiin ja pellavaöljyyn. Se antaa puulle mattaruskean värin. Ruskea mäntyterva suojaa puuta kosteudelta ja auringon UV-säteiltä. Tuote sisältää 100 % aktiivisia ainesosia.
Mäntyterva on luonnon oma puunsuoja, ja se koostuu muun muassa erilaisista hartseista ja terpeeneistä. Hartsit (pihka) ovat puun luonnollinen tapa suojautua mikro-organismeilta ja parantaa puun haavoja. Terpeenit (liuotin) nopeuttavat tervan kuivumista. Mäntyterva valmistetaan pihkaisista männyistä uunissa polttamalla.

Käyttökohteet
Ruskeatervaa voidaan käyttää aiemmin keittomaalilla ja rautavihtrillillä käsitellylle puulle sekä käsittelemättömälle tai aiemmin tervatulle puumateriaalille julkisivulaudoituksiin, paneeleihin, aitoihin, puukattoihin, lavakalusteisiin ja muihin ulkopuupintoihin.

Käyttö
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi työskentele lämpimällä säällä. Lämpötilan ollessa yli 10 °C tervaa on helpompi levittää ja se tunkeutuu paremmin puuhun.
Höylättyjen puupintojen, kuten höylähirren tai muun kovemman julkisivu-/puumateriaalin, käsittelyn helpottamiseksi tulee mäntyterva laimentaa 10–20 % tärpätillä tai spriillä.
Koska pigmentti laskeutuu purkin pohjalle varastoinnin aikana, on tärkeää sekoittaa aine huolellisesti ennen maalausta ja välillä maalauksen aikana.
Huomaa, että Ruskeaterva on luonnontuote, jonka ulkonäkö voi vaihdella eri valmistuserien välillä. Jos sinulla on useita eri valmistuseriä (ks. kannessa oleva valkoinen etiketti), sekoita ne keskenään värierojen välttämiseksi.

Maalaus:
Harjaa pöly, lika ja irtonainen maali pois pinnalta ja pese kaikki levät ja homekasvustot pois pinnalta tehokkaalla homepesulla. Tämä on erittäin tärkeää etenkin jos pinta on aiemmin maalattu keittomaalilla. Pinnan tulee olla kuiva ennen maalausta. Maalaa suoraan ilman pohjamaalia ja käsittele huolella myös päätypuut. Käytä maalaukseen sivellintä. Voit käyttää myös ruiskua, mutta laimenna ruiskutusta varten terva edelleen 10–20 % tärpätillä tai spriillä käytetyn ruiskutuslaitteiston mukaan.
Tee toinen käsittely noin 1–2 päivän kuluttua. Maalaa 1–2 kertaa riippuen alustasta ja siitä, onko kyse uudesta käsittelystä vai huoltomaalauksesta.
Varmista hyvä ilmanvaihto. Maalaus ulkona. Käyttöturvallisuustiedote löytyy osoitteesta www.auson.se.

Pakkauskoot
0,9 l, 2,7 l ja 9 l

Tekniset tiedot
Väri: Ruskea (himmeä)
Tiheys: 1,11 ± 0,03 kg/l
Kiintoainepaino: 82 % ± 3 %
Riittävyys: 5–8 m2/litra pinnasta riippuen
Kuivumisaika: Useista päivistä useisiin viikkoihin riippuen mm. säästä, puutavarasta, ainemäärästä ja siitä, kuinka hyvin terva on imeytynyt pintaan.
Laimennus: Tärpätti tai sprii
Työvälineiden puhdistus: Tärpätti tai sprii

Tässä lehtisessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja ne on annettu ilman sitoumuksia. Suosittelemme aina oman mallikäsittelyn tekemistä toivotun lopputuloksen varmistamiseksi. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa ja pakkausetiketissä.