Ruskeatervan työohje

Ruskeaterva on klassinen pigmentoitu mäntyterva, joka perustuu aitoon tervaan, tärpättiin ja pellavaöljyyn. Se antaa puulle lopulta matan ruskean värin. Musta mäntyterva suojaa puuta kosteudelta ja auringon UV-säteiltä.

Mäntyterva on luonnon oma puunsuoja, ja se koostuu muun muassa erilaisista hartseista ja terpeeneistä. Hartsit (pihka) ovat puun luonnollinen tapa suojautua mikro-organismeilta ja parantaa puun haavoja. Terpeenit (liuotin) nopeuttavat tervan kuivumista. Mäntyterva valmistetaan pihkaisista männyistä uunissa polttamalla.

Käyttökohteet
Ruskeaterva sopii käytettäväksi uuteen käsittelemättömään puuhun ja aiemmin tervalla, keittomaalilla tai rautavihtrillillä käsiteltyyn puuhun, erityisesti julkisivulaudoituksiin, paneeleihin, aitoihin, puukattoihin, lavakalusteisiin ja muihin vastaaviin ulkopuupintoihin.

Käyttö
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi työskentele lämpimällä säällä. Lämpötilan ollessa yli 10 °C tervaa on helpompi levittää ja se tunkeutuu paremmin puuhun.

Uuden tiiviin höyläpinnan (esim. höylähirsi) käsittelyyn tulee tervamaali laimentaa 20 % Balsamitärpätillä. Muiden sileiden tai kovien puupintojen käsittelyyn suosittelemme laimennusta 10–20 % Balsamitärpätillä. Laimentaminen helpottaa tervan käsittelyä ja imeytymistä, sekä nopeuttaa tervan kuivumista. Myös uuden tiiviiksi höylätyn puupinnan karhennus hiomalla parantaa tervan imeytymistä.

Koska pigmentti laskeutuu purkin pohjalle varastoinnin aikana, on tärkeää sekoittaa aine huolellisesti ennen maalausta ja välillä maalauksen aikana.

Huomaa, että Ruskeaterva on luonnontuote, jonka ulkonäkö voi vaihdella eri valmistuserien välillä. Jos sinulla on useita eri valmistuseriä (tarkista kannessa oleva valkoinen etiketti), sekoita ne keskenään värierojen välttämiseksi.

Maalaus:
Ensisijaisesti suosittelemme ulkoverhouslautojen käsittelyä kertaalleen ennen asennusta tai viimeistään 4 viikon sisällä asennuksesta. Maalattavan pinnan tulee olla puhdas levästä, homeesta, irtoliasta ja auringon polttamasta puumateriaalista. Jos et ole täysin varma pinnan puhtaudesta tai puun asennuksesta on yli 4 viikkoa, pese se homepesuaineella ja painepesurilla, ja anna sitten kuivua kunnolla. Homepesu on
erittäin tärkeää myös aiemmin keittomaalilla maalatuille pinnoille.

Kun maalaat uutta puupintaa, levitä tervamaali suoraan pohjustamattomalle puupinnalle ja käsittele huolella myös päätypuut. Käytä maalaukseen ulkosivellintä. Voit käyttää myös ruiskua, mutta laimenna ruiskutusta varten terva edelleen 10–20 % balsamitärpätillä käytetyn ruiskutuslaitteiston mukaan. Tee toinen käsittely aikaisintaan muutaman päivän kuluttua, mutta viimeistään samalla maalauskaudella.

Maalaa puu 1–2 kertaa riippuen alustasta ja siitä, onko kyse uudesta käsittelystä vai huoltomaalauksesta. Varmista hyvä ilmanvaihto. Maalaa ulkona.

Tekniset tiedot
Pakkauskoot: 0,9 l, 2,7 l ja 9 l
Tiheys: 1,11 ± 0,03 kg/l
Kiintoainepaino: 82 % ± 3 %
Riittävyys: 5–8 m2/litra pinnasta riippuen
Kuivumisaika: Useista päivistä useisiin viikkoihin riippuen mm. säästä, puutavarasta, ainemäärästä ja siitä, kuinka hyvin terva on imeytynyt pintaan.
Laimennus: Auson Balsamitärpätti tai sprii
Työvälineiden puhdistus: Tärpätti tai sprii

Tässä lehtisessä annetut tiedot ovat ohjeellisia, ja ne on annettu ilman sitoumuksia. Suosittelemme aina oman mallikäsittelyn tekemistä toivotun lopputuloksen varmistamiseksi.
Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa ja pakkausetiketissä.